Bilder og tekst av Tore Strømøy

Dette er et tilbakeblikk på indianerturen vi arrangerte i 2016.

Les mer